top of page

Farský kázek

Co to je Farský kázek?

Inu, jde o kaz v poli za farou. Je to místo, kde jsou různé balvany, křoviny a vysoké stromy. Na kázku najdete dvě lavičky, a kámen s vytesaným kalichem (symbolem naší církve). Z kázku je pěkný výhled na Opatov a kopce za ním. Smyslem úprav bylo vytvořit tiché místo k meditaci, modlitbě, usebrání či odpočinku na pěkném místě.

Nechte se zlákat, a přijďte si na Farský kázek pro chvilky klidu a zamyšlení :-)

POVÍDÁNÍ O FARSKÉM KÁZKU NA RÁDIU VYSOČINA :-)

https://vysocina.rozhlas.cz/ve-farskem-kazku-nad-opatovem-visi-dendrofon-vyrobili-ho-jihlavsti-ochranci-7926222?fbclid=IwAR3hxnhgBFyLRw-evpksBwT_ek5XTDhPJn5yc3tcYT4ULu20PNLJ7DghH-k

Zahněte do malé uličky na rohu fary. Pokračujte kolem hřbitova po polní cestě až dojdete k lesu. Na začátku lesa už uvidíte lavičku a kámen s kalichem.

bottom of page