Užitečné odkazy

opatov@evangnet.cz

Farní úřad

Opatov č. 10, (okres Jihlava)

588 05 Dušejov

RSS Feed

© Filip Boháč 2017 by WiX web creator

Nouzový pozdrav z fary :)

15.03.2020

Vážení přátelé,

virus nám dočasně zabránil v tom, abychom se scházeli. Spolu s obrovským množstvím našich sester a bratrů ve víře dnes „nejdeme do kostela.“ Situace je to zvláštní. Myslím, že tu něco takového dlouho nebylo. Připomíná to temné doby z historie. Zákazy bohoslužeb, scházení…

Víra v Boha je něco, co bytostně obnáší mezilidský kontakt, potkávání, podání ruky, návštěvu, popovídání atp. a právě toto „mezilidské“, je dočasně omezeno (doufejme že ne na dlouho).

Byl bych rád, abychom se vyvarovali apokalyptických a konspiračních teorií či předpovědí konce světa, neboť Marek 13, 32: „O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“

 

Mám za to, že z toho pro nás v současnosti plynou dvě výzvy.

První výzvou je odpovědné přijetí varování a doporučené prevence před šířením viru. Zdá se, že se tato potvora přenáší hlavně prskáním, kýcháním, polibky atp. Prosím nelíbejte nakažené… Doufám, že díky vesnickému a horskému charakteru opatovska jsme na tom lépe než velkoměsta. A tím přicházím k další výzvě…

Druhou výzvou jsou přímluvné modlitby. Nevím na 100 % JAK to funguje, ale zato vím, ŽE to funguje. Mysleme ve svých osobních chvilkách, které věnujeme rozhovoru s Bohem na ty, kteří jsou přímo „u toho.“ Mysleme na nakažené, na jejich ošetřovatele, na lidi v Itálii, v Číně, v Koreji… Prosme o moudrost pro ty, kteří dnem i nocí sedí v laboratořích a snaží se vymyslet efektivní lék. Modleme se za zmírnění utrpení. A modleme se také za vystřízlivění vyděšených spoluobčanů, kteří podlehli syndromu konce a berou obchody ztečí, propadají zoufalství a nemohou se z těchto temných myšlenek dostat. Mysleme na ně prosím jako na vyděšené spíš než jako na hloupé či pošetilé.

 

Dnes je neděle s liturgickým názvem „OCULI.“ A je k ní připojen verš z žalmu (Žalm 25, 15): „Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy.“

Jak pozoruhodné! Právě dnes, ve chvíli, kdy čelíme hrozivým zprávám o nákaze zní výzva žalmisty. Jako by říkal: „Víte, já se v životě snažím hledět na Boha. A rád bych to dělal neustále. Poznal jsem, že je to vlastně nejlepší životní směr, pohled, kurz, nastavení. Jeho vůlí je abych se dostal z moci toho, co mě spoutává. Z toho, co mi zabraňuje abych se volně pohyboval. Děje se to právě tehdy, když odhlédnu od té sítě – od toho, co se mě snaží vylekat, postrašit, paralyzovat strachem, znehybnit (jako ta síť). V té chvíli, kdy věnuji pozornost Bohu, a ne těm strašákům se něco děje. To pohled na něj, na autora vesmíru, jehož obraz je podivuhodně skryt v každém z nás, pohled na něj je počátkem změny k lepšímu.“

Ne že si to vyložíte jako že „pan farář radí abychom před tím co se děje strčili hlavy do písku“ :-) To teda ne! Jde myslím o to stále jednat, stále odpovídat na tep doby s jejími radostmi i starostmi… ale vším tím proplouvat se srdcem, které vložilo svou víru a naději kamsi výš, nad rámec tohoto světa.

Kéž se to i pro nás stane něčím vítaným a vyhledávaným a nejen další „kostelovou frází“ :-)

Pokud možno, přeji pokojnou neděli…

 

15.3.2020 / Opatovská fara / Filip Boháč

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now