Užitečné odkazy

opatov@evangnet.cz

Farní úřad

Opatov č. 10, (okres Jihlava)

588 05 Dušejov

RSS Feed

© Filip Boháč 2017 by WiX web creator

7.7.2019 - Jan 14, 6-9 - Bůh jako otec?

07.07.2019

1.Čtení: Genesis 1, 27 / 2, 7

2.Čtení: Jan 14, 6-7 / 9

 

Vážené shromáždění,

Chci se dnes zabývat tím, proč mluvíme o Bohu jako o otci. Nebo by ta otázka mohla znít „proč bibličtí svědkové mluvili o Bohu jako o otci?“ Je to jedna z menších kapitol, která patří do tématu představ o Bohu.

Všichni, ať už jsme lidé církevní, necírkevní nebo si říkáme nevěřící, tak všichni máme nějakou představu o Bohu. A těch představ je velice mnoho, včetně té, že Bůh vůbec není – to je taky představa. V jistém smyslu je mi sympatičtější než mnohé konkrétní a zřetelně definované představy Boha které mají někteří křesťané.

 

I: Židovští mudrci dávno pradávno pozorovali lidský život, lidské příběhy a osudy. Snažili se do co největší hloubky přijít na to tajemství které je za tím. Co se to děje, že neživá hmota, atomy stejných prvků Mendělejevovy tabulky jako jsou atomy tady těch stromů, stolu nebo kamenů, jak to že se tyhle atomy v lidech poskládají do čehosi, co najednou miluje, touží, vytváří, přemýšlí a má problémy se svou vlastní duší. Nerozumnými procesy hmoty vznikáme my, kteří máme rozum a ptáme se, zkoumáme svět. A to tušení, že je cosi za tím narůstá.

Možná že znáte ten básnický obrat, kterým to nakonec židé vyjádřili. Je to zapsáno v mýtu o stvoření na samém začátku Bible Genesis 2, 7: „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.“ Trefný poetický popis té naší zajímavé rozkročenosti mezi světem hmoty a ducha „prach ze země který se nadechl životem.“ Pokud vám připadá, že se vzdaluji od toho nadpisu „proč Bůh otec?“ tak vydržte, ještě si pro finální myšlenku musím připravit půdu :-)

Tohle je tedy ten biblický údiv, to pozastavení se nad tajuplnou skutečností lidského života. A o kousek dál potom čteme, že „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Genesis 1, 27). Aha. Zkusme se soustředit na to, co chce ten básnický obraz vyjádřit. To tajemné tušené „cosi“, které člověk dovede spatřovat za krásou vesmíru a zakoušeným dobrem, to tajemné cosi je podle knihy Genesis nějak propojeno s člověkem.

Když Bůh chce udělat tvora podle svého obrazu – tak se objeví párové bytosti, samec a samička – muž a žena. Co nám to říká o Bohu? Pro mě osobně z toho plyne důležité zjištění, že Bůh je vztah. Tady ten mytický jazyk trefně říká, že když Bůh chce nějak vyjádřit sebe sama ve stvoření – tak to provede takovým způsobem který předpokládá vztah, společenství, skupinu, komunitu atp. S velkou nadsázku bych řekl, že když byste chtěli vyfotit Boha na občanku, tak to nebude jedna tvář.

Muž a žena k sobě nějak pasují, dohromady pak plodí děti, vztahují se k sobě, jsou k sobě přitahováni – tudíž, Bůh je sám v sobě vztah, není sobecký, nehledá vlastní prospěch, je partnerství, je to dávání, vydávání sebe sama pro druhého. Bůh je sám v sobě společenství osob.

 

II: „No pane faráři, to jste se do toho pořádně zamotal. Co teď s tím bohem otcem?“ Tohle je o moc tajemnější vyjádření, než že Bůh je otec, matka, tatínek atp. Proč Bůh otec?

Začněme kontextem, ve kterém asi žili ti, kteří stáli na začátku biblických výpovědí. V mnohých starověkých náboženstvích tvořili lidé a jejich božstvo jednotu. Vykládali si to přímo tak, že božstvo je jejich fyzickým rodičem, nejčastěji otcem. Že v jejich biologickém rodokmenu, je na počátku jejich bůh. Byli přímo dcery a synové bohů.

Starý Izrael si to vykládá trochu jinak. Židé nedrželi tu představu, že je Bůh tělesným biologickým otcem. Je otcem duchovním. No dobře, ale pořád je tady ta představa otce – byť jsme si přímo na židovské mytologii ukázali, že to není tak jednoduché.

Postava otce je nepopiratelně jedním z obrazů, které církev v průběhu staletí používala naprosto nejčastěji. Jistě i v obecné společnosti je to dost silný obraz, pojmenování, v co to ti křesťané věří. A teď si udělejme takový příklad.

 

Dejme tomu, že nějaký národ, kmen, skupinka lidí si to tajemství, které nás nekonečně přesahuje přiblíží pojmem otce. Říkají, že božství je náš otec. A teď když se jim rodí děti a vyrůstají, tak co slýchají? Že Bůh je otec… aha, jako tatínek? Ne, je to takový jiný otec, je to duch víš. Aha… tak to si představit neumím. Představa ducha mě spíš straší. Ale otce, toho znám. Jaký je otec? A představy dětí se budou dost odlišovat. Někteří znají otce jako velkého pána, který má rád maminku, a když je doma tak si s dětmi hraje. To je fajn. No a další znají třeba otce jako velkého pána, který když se vrátí, tak je nevrlý, hrubý, všechny sekýruje. Rozdává rozkazy, ptá se, co děti zase rozbily, potrestá je, nají se a odejde do práce. Děti mají z otce respekt, a trochu se ho bojí. Bojí se, že když se jim něco nepovede, tak je otec potrestá. Bojí se, že se vrátí.

 

III: Je to moje osobní hypotéza, ale přijde mi, že vysvětluje leccos z představ Boha, které někteří křesťané mají. Takové představy najdeme rovněž v Bibli. Bible je pro mě především takovým vzorníkem představ, které lidé o Bohu měli. Určující pro mě je evangelium, tím se pak jako brýlemi dívám na starý zákon a na ty krátké dopisy, které tvoří většinu nového zákona.

A teď si vezměte, jak taková představa Boha otce, kterou jsem tu maloval – jak působí na víru člověka. Podle ní je Bůh někdo, koho je třeba se obávat. Je to někdo, kdo trestá. Bůh je pořád pryč, a nepřejte si až se zase vrátí a sešle na vás nějaký trest za to, že jste v něčem selhali. Bůh s vámi nikdy není spokojen. Je postrachem. To je hnusná odporná představa – je to v pravém slova smyslu hereze.

Není to Bůh, o kterém mluví Ježíš. A přitom pozor, Ježíš se důsledně zastává toho, že Bůh židů, ten Hospodin, který je vysvobodil z otroctví, že to je stále ten Bůh, o kterém on mluví jako o otci. A židy to štve, zvlášť tu tehdejší církevní honoraci. A tak se s Ježíšem neustále dohadují. V Janově evangeliu 5, 45: „Nedomnívejte se, že já budu na vás u Otce žalovat; vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož jste složili svou naději.“ Ježíš opravuje jejich představy o Bohu – a částečně proto ho pak popraví na kříži.

Vůbec se nedivím tomu, když mi někdo řekne že se modlí otčenáš slovy – matko naše, jenž jsi na nebesích… Stále častěji se setkávám s tím, že lidé oslovují Boha matkou. A nedivím se tomu. Netřeba to kritizovat, ono to kulhá stejně tak jako představa otce.

 

IV: Zkuste teď zavřít oči. A vybavte si představu Boha, kterou máte. Jako když byste otevřeli dveře do zahrady, ve které se setkáváte s Bohem. Jak vypadá? Vypadá spíš jako otec? Je to oslňující světlo? A teď si ho schválně představte jako ženu. Jako starší paní s tím nejlaskavějším pohledem, jaký si jen dovedete představit… Máte? A teď jako starouška s nejlaskavějším pohledem, jaký si dokážete vybavit. Fajn, a teď to všechno nechte rozfoukat vánkem… Vystřídali jsme dvě zmíněné představy. Uložte si do paměti ten dojem laskavosti, ten pocit že na vás ta osoba hledí se zalíbením, s láskou, s moudrostí… Máte? A nakonec si vybavte snědého třicátníka s jizvami na rukou, který se na vás dívá stejným laskavým pohledem. To je způsob kterým se to tajemství rozhodlo kousek nám ze sebe ukázat. To tajemství, o kterém jsem mluvil na začátku pro mě dostává tvář. Řeč je o Ježíšovi.

Najednou o něm mohu říct leccos. Máme konkrétní geografickou lokalitu, konkrétní příběhy, historickou dobu. A právě on říká podle zapsání Janova evangelia (Jan 14,9): “Já a Otec jedno jsme. Kdo vidí mne, vidí Otce.” (14, 6-7): „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“.“

 

A tak vážení přátelé, až budu hned po písni mluvit o Bohu jako o otci – berme to s rezervou. Je to spíš tradiční oslovení než určující. Vezměme si z dnešního kázání to, že Bůh je vztah, že je laskavost, velkorysost a láska která nepotřebuje podmínky pro to, aby měla ráda.

Amen

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now