Užitečné odkazy

opatov@evangnet.cz

Farní úřad

Opatov č. 10, (okres Jihlava)

588 05 Dušejov

RSS Feed

© Filip Boháč 2017 by WiX web creator

25.12.2017 - Boží hod vánoční

25.12.2017

 


(Inspirováno kázáním br. faráře Jaroslava Pechara)

1.Čtení: Matouš 1, 18-25

2.Čtení: Matouš 2, 1-12

 

Přátelé,

dnes bude řeč o Božím hodu Vánočním. Já si to jako malý představoval tak, že se Bůh rozběhne, hodí oštěpem – a je to prostě „boží hod.“ Dále by se nabízelo chápat to slovo „hod“ jako odvozené ze slova „hodovat.“ Jenže dnešní svátek toho má s nějakou hostinou pramálo společného.

 

I: Ten základ bude nejspíš z praslovanského slova „hod“, jako označení časového úseku. Pro ruštinu z toho nakonec vzniklo označení celého roku a dodnes mu tak říkají.

Zdrobnělina z hodu je hodina. Původní význam slova „hodina“ je označení nějaké důležité chvíle. V literatuře se často setkáme s větami typu – A v tu hodinu, kdy to udělal se stalo… Naplnila se moje hodina… myslel jsem, že je to má poslední hodinka… V tomto původním významu se potkáme s pojmem „hodina“ v Bibli často. Tak to prožil Ježíš, když v Káni Galilejské Marii řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“ Později už se modlil: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe…“ Z kříže pak řekl Ježíš Janovi o Marii „Hle, tvá matka!“ a v tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.

Vidíme, že v těch časových úsecích takto popsaných nejde o to, jak dlouho trvají, ale o jejich obsah. Jde o to, čím jsou ty okamžiky naplněny. A protože je to Boží hod, tak tento obsah dává sám Bůh. A o ten obsah nám dnes jde. Jde o to si připomenout, že když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni. To je obsah Božího hodu Vánočního.

 

II: Je to okamžik přímého Božího vstupu na svět.

Když si to takto řekneme a odmyslíme s i vánoční příběh, ta by naše představy mohly být všelijaké. Jak to asi vypadá, když Bůh přichází na svět?! Jen si to tak nechte zaznít: Věčný a všemohoucí Bůh přichází na tento svět v podobě člověka… No, ať dělám, co dělám, vánoční příběh podle Bible není to, co bych si představoval.

Ne, že bych si to nějak úplně konkrétně představoval, ale stáj jako poslední útočiště v narvaném městě, vůl a osel, bezbranné nemluvně, stárnoucí otec a z cizoložství podezřelá mladičká matka – ne, to mi tam neladí.

Proto si musím znovu a znovu připomínat, že dnes je „Boží hod“, tedy okamžik, který patří Bohu a ve kterém jedná on. Rozhodl se na tento svět přijít jako miminko. Navíc v takto prekérní situaci. Nějaký důvod k tomu měl.

Nejvíc z toho na mě promlouvá to, že Bůh stojí na straně těch bezmocných. Na straně těch v prekérních situacích. Nejen, že mu nejsou ukradení, nejen, že je nepřehlíží! On za nimi přichází, ba dokonce přichází hlavně za nimi. Jak to řekl farizejům (Mt 9,11n): „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť‘. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

Už ve Starém zákoně se objevovaly příběhy, kde Bůh stál na straně druhorozených či nejmladších, na straně těch slabších, na straně těch, co prohrávali. Stál na straně svého lidu, i když to byl lid slabý a nepočetný. Starý Zákon, pěstoun ke Kristu, připravoval Boží lid na to, že s Bohem se lze potkat spíš tam, kde jsou lidé slabí a potřebují posilu než tam, kde všechno běží bezvadně.

 

III: Několik poučení k Božímu hodu už tady máme. Víme, že to je „hod“, tedy okamžik, který se neměří dobou trvání, ale obsahem. Víme, že to je Boží hod, tedy obsah tomuto konkrétnímu okamžiku dává Bůh sám. Vidíme i to, že Bůh jedná překvapivě a nečekaně. Zároveň ale jeden znak vidíme – jedním z podstatných znaků Božího působení je blízkost slabým, bezmocným.

Dalším poučením je fakt, že … když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy. Tento Boží zásah neobchází naše lidské spolukonání. Právě naopak – ve všem, co Bůh pro lidi koná, hledá Bůh lidi jako spolupracovníky. Už příběh z rajské zahrady mluví o tom, že člověk má mít nějaký podíl na Božím díle. V prvním zaslíbení Mesiáše Bůh říká, že hadovi to natře potomek Evy.

Pro svoje zásahy do dějin Božího lidu si povolával proroky, kněze, soudce, krále, vojevůdce. Povolával si muže, ženy i děti. Jasně, že Boží příchod v podobě člověka je zase něco překvapivého, ale Bůh je záhadný a na nás je, abychom se s tím naučili žít.

 

IV: Je Boží hod vánoční.

Je tu okamžik, u kterého je důležitý obsah. Tento obsah dává Bůh. Dává ho nečekaně, překvapivě, zvláštně. V centru dění je lidská bezmoc. Jakkoliv jde o Boží dílo, to zásadní se děje skrze lidi.

Nu – a to máme vánoční příběh v kostce. Bůh se se překvapivě rozhodl, že to nejlepší pro náš svět udělá skrze slabého člověka. Bude to pořád on, kdo koná. Všechno to poběží v jeho režii. Stále je to Boží hodinka. A přece bylo tak málo lidí, kteří to v té době pochopili a dodnes jich je v této zemi i na celém tomto světě menšina, kterým to dává smysl.

Pokud ale patříme mezi ty, kterým to smysl dává, pak je dobré se podle toho také zařídit. Je nadmíru užitečné si uvědomit, že Bůh v tomto světě jedná a jak v tomto světě jedná. Nést pak toto vánoční poselství i do všedních dní.

 Potud nejen dnes, ale i po všechny další dny, se nám otevírá prostor pro Boží vstup do našich životů. Po Božím hodu Vánočním můžeme každý den slavit „Boží hod všednodenní.“ Bude to čas, u kterého bude celkem jedno, jak dlouho bude trvat. To podstatné je, čím bude naplněn. Nechme Boha, aby ho naplnil. To předpokládá modlitbu, čtení Písma, přemýšlení, abychom byli připraveni na Boží vedení.

 

V: Budeme počítat s tím, že překvapivé nápady nejsou nutně špatné. Bůh má zvláštní smysl pro humor. Určitě počítejme s tím, že nás toto Boží vedení jen tu a tam povede mezi mocné a slavné. Mnohem častěji nás povede za lidmi obyčejnými a bezvýznamnými. A povede tam právě nás, protože Bůh se již v ráji rozhodl podstatnou část svých kompetencí svěřit lidem.

 

A máme tu pět důležitých bodů týkajících se Božího hodu vánočního…

  1. Nejde o dobu trvání, ale o obsah;

  2. Tento obsah dává Bůh;

  3. Bůh jedná překvapivě;

  4. Vede k nevýznamným a

  5. Jedná skrze lidi.

Pět bodů jako pět prstů vaší ruky, která se stane prodlouženou rukou Boží, aby Boží hod neskončil dneškem.

Amen

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now